UCMAS چیست؟
 
 
نکاتی چند درباره UCMAS
 
 
برنامه کلاس های UCMAS               پاییز94         شروع کلاس 16 مهر
 
 نام دبیر                   ساعت 11-9                13:30-11:30   خانم پدرام                          Inter B 
 
خانم رازقی                          Inter A                         E B 
 
                                        E A 
 
خانم محمدی                     KG1                             KG1
 
 
 
  اطلاعیه  
 
 
قابل توجه اولیای عزیز
جهت ثبت نام ترم KG1 شهریه مبلغ 115000  تومان می باشد.
هزینه کتب و اقلام این ترم برای دانش آموزانی که پک ucmas را در ترم قبل دریافت نموده اند کمتر از سایرین خواهد بود.
پس از تعیین هزینه کتب از جانب مرکز UCMAS ، به آن دسته از اولیا که فرزندشان ترم Foundation را گذرانده   و جهت ثبت نام ترم KG1 مبلغ بیشتر از مبلغ مذکور پرداخت نموده اند ، مابه التفاوت عودت داده خواهد شد.
 
 
 
   
 
 
  نمرات foundation خانم پدرام  
 
 
 
   
 
 
  UCMAS  
 
 
       نماینده و مجری طرح حساب ذهنی با چرتکه
بهترین روش جهت کاهش بی دقتی در ریاضی
روشی برای افزایش تمرکز در کلیه دروس
 
 
 
   
 
 
  UCMAS