ساعات کاری مدرسه  
 
 
ساعات کاری مدرسه:
شنبه                 7 الی 14:30
یکشنبه            7 الی  15        (زبان تکمیلی)                      
دوشنبه            7 الی 15:15 (سالن ورزشی)
سه شنبه          7 الی 14:30
چهارشنبه       7 الی 14:30